Dự án xây dựng, nâng cấp đường 565 (tỉnh lộ 16 cũ), tỉnh Quảng Bình

– CĐT: Ban QLDA KV CN GTVT Quảng Bình.

– Địa điểm: Tỉnh Quảng Bình.

– Tóm tắt thông số kỹ thuật:

+ Đường cấp III, L=72Km.

+ Bn/Bm = 9/7m.

+ Ey/c ≥ 155MPa, mặt đường BTN.

+  Cầu: HL93.

– Dự án nhóm B.

Công ty STD sản xuất cung cấp những hạng mục :

Hộ lan mềm

Biển báo giao thông

 

Bài Viết Liên Quan