Dự án ĐT XD công trình đường nối KKT Hòn La với KCN Xi Măng tập trung Tiến – Châu – Văn Hóa.

(QBĐT) – Ngày 2-11, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn đi kiểm tra và làm việc về dự án đường nối Khu kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp tập trung Tiến-Châu-Văn Hóa do đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng đi với đoàn còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND và các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông-Vận tải.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tỉnh, dự án đường nối Khu kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến-Châu-Văn Hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 4-3-2011 với tổng mức đầu tư 855,815 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2011-2013. Kế hoạch vốn đã cấp đến ngày 30-10-2012 là 205,549 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2012 đã cấp 100,149 tỷ đồng.

Công ty STD sản xuất cung cấp những hạng mục :

Hộ lan mềm

Biển báo giao thông

Bài Viết Liên Quan