Dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống hộ lan an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 5

Gói thầu số 40: Xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống hộ lan ATGT trên tuyến QL4A, QL34 qua tỉnh Cao Bằng, thuộc Dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống hộ lan an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ

Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ

Khối lượng: 20 km hộ lan mềm

Giá trị: 18.000.000.000 đ

Cty STD sản xuất và lắp đặt hoàn thiện hộ lan mềm

Bài Viết Liên Quan